Artikel Bahsa Jawa,Lidah Buaya

Lidah Buaya    Artikel Bahsa Jawa,Kalebu  Tanduran Paling Laris  Ing Donya
lidah buava utawa Aloe Vera (Latin: Aloe boroodens,s
Milleer) iku ka!ebu tetanduran eri smg dsale saka wilayah garing ing bawana Afrika.Tdnduran lidah buaya wls dikenal Ian dtgunakake w1wit ewuoan taun kepungkur amarga saka khasiat Ian Ol;jj1raate kilng akeh banget.log cathetan seJarah
nyebutake yt'll bangsa Mesir kuno iku wis mangertem
manfaate lidat, buaya mlnangka tanduran obat wlwit taun 1500
SM.Mula bangsa Mesir kuno nyebutake tanduran lldah buaya m1nangka tanduran saka patl.

Lldah buaya iku kalebu jinls tanduran taunan kang wujude rada mirlp kaktus.Lidah buaya mung nduweni gagang utama kang cendhak.Godhonge ijo,ngandhut akeh banyu, uga
nduweni eri bebarengan ing sudhut godhong.Godhong lidah buaya nduweni dawa beda-beda gumantung miturut jinlse.Wujud· godhonge lincip ing ndhuwur kaya wujud pucuke tombak,nduweni lumahing warata ing ndhuwur,lan gilig ing ngisor.

Miturut data kang ana, tanduran lidah buaya iku kalebu salah siji tanduran paling larls  ing donya sing potensial kanggo dikembangake mlnangka tanduran obat Ian bahan mentah industri.Amarga tanduran lidah buaya nduwenl
khasiat,manfaat,lan kandhutan kang akeh banget.

Tanduran lidah buaya nduweni macem-macem jinis.Kurang luwlhe ana 200 jinis lldah buaya sing wis dlmangerteni. Saka
200 spesles sing paling apik digunakake kanggo perawatan yaiku saka jinls Aloevero borbadensls Miiier. Jinls iki ngandhut kurang luwih 72 spesies saka bahan kimia kang dibutuhake dening awak. Saka 72 zat sing dikandhut lidah buaya iku ana 1 jinis asam amino, karbohldrat, lemak, banvu, vitamin, mineral enzlrn, hormon, Ian zat golongan obat. Kayata antiblotik, antiseptik, antlbakteri, antikanker, antivirus, antijamur, antiinfeksi, antiperadhangan. antipembengkakan, entiparklnson, antiaterosklerosis,uga antivirus kang tahan
marang antibiotic.


lidah buaya iku kalebu tetanduran sing cukup unik amarga ngandhut macem-macem senyawa biologis kang aktif, kayata rnannans asetat, polyrnannans, antrakuinon. Ian macern• rnacem lektin.Lidah buaya  uga ngandhut watara 75 jinis bahan
kimia sing wis dikenal dadl migunani Ian luwih saka 200 senyawa liyane kang wis lumrah digawe pengobatan
herbal.2at-zat kang dikandhut lidah buaya kuwi kalebu enzlm kang mblyantu pencernaan,lan nyuda '.Peradhangan,lcabeh vitamin kejaba vitamin D,mineral kang dibutuhake kanggo fungsi enzlm,rentengan dawa saka gula kanggo ngimbangake sistem pencernaan,saponfn kang tumindak minangka anti·
microbial.Ian 20 saka 22 asam amino.

lidah buaya iku uga nduweni manfaat kang akeh tumrap
kesarasan ,kaya dene:


./  Oetoksifikasl. Jus lidah buava lku blsa ngilangake racun alami,nanging uga ngandhut macem-macem vitamin Ian mineral sing mbiyantu awak klta ngalahake stress marang panguripan saben dina.
./  Gangguan pencemaan. Lidah buaya migunani utamane fng kasus panas  weteng,sarta iritasi usus,lan tukak
lambung.

,1    Kesarasan tutuk. Lidah buaya rnbiyantu banget rnarang perkara tutuk Ian gusi utamane ndandaake gusi kang
merkarani.

" Pangrumatan kulit. Fungsine uga ngilangake kukul,ngfembapake kulit,detok.sifikasi kulit,ngilangake catu,nyuda peradhangan,sarta ndandaake kuht.
" Diabetes. Setengah sendok teh saka lidah buaya diwenehake kanggo 14 minggu iku dituduhake kanggo nyuda tingkat gula getih sawatara 45%.
../  Mbiyantu kerjane usus. Aloe latek ngandhut anthraquinone glycosidesaloin A Ian 8 kang miguna minangka obat pencahar kuwat.
../  Njaga bobot awak. Jus Aloe Vera wis digunakake pir, pirang taun kanggo nyuda bobot awak.
,/ Kalcebalan. Aloe Vera yaiku rninangka antioksidan sir lcebak kontra radikal bebas kanggo ngedongkrak sis!
imun.

../  Luka bakar. Gel Jidah buaya bisa mulihake kulit kang kena Iuka bakar.

../  Ketombe. Udah buaya bisa mbiyantu nyuda gatel far ketombe.lidah buaya uga bisa digunakake kanggo pangrumatan rambut sadurunge keramas.artikel bahasa jawa