BAHASA JAWA

     


Artikel Bahasa Jawa, Bahasa Jawa iku salah sijine basa kang digawe ing jawa kanggo komunikasi marang wong liya.Basa Jawa iku basa kang digawe kanggo basa pergaulan sak dina-dina ing daerah jawa.

       Naging saitike pangerten lan katresnaan masyarakat,khususnya pelajaran ing Basa Jawa dirasakake wong tuwo.ing jama Demokrasi iki ake bocah cilik sing ora nganggo basa jawa marang wong tuwo.Amargi kuwi ing sekolah pelajaran basa jawa kudu diterapake ngaggo praktek langsung lan jam basa jawa ing sekolah ditambahake.

       Negara liyane wae seneng melajari basa jawa,tapi geneyo wong-wong negarane dewe malah ora seneng karo basa jawa.Bocah-bocah ing jaman saiki mung dikenalo basa asing.dene bocah-bocah iku urip lan manggon ing jawa.

       Basa jawa iku warisan sing berharga teka leluhur bagsa indonesia.minurut kula basa jawa iku paling jangkep nanging rumit.Naging yen wes biasa nganggo basa jawa kita isa gampang mangerteni basa jawa.Basa jawa ana undhak-undhuk basa lan dadi basa sing penting ing tata krama masyarakat Jawa kanggo berbahasa.Ana telu tembung sing digunakake basa jawa,yoiku ngoko,madya lan krama

       Yen bocah-bocah Generasi Bahasa teka cilik wes diajari basa jawa insyaallah perilaku lan sikap bocah-bocah dadi apik lan isa mbaggakake bagsane dewe niki.

       dadi kita dadi wong jawa kudu ngaggo basa jawa ing penguripan sak dina-dina mben basa jawa isa terus lestari lan bocah-bocah isa bisa ngunakake basa jawa