ARTIKEL BAHASA JAWA Cara Njaga Kesarasan Mripat

       Cara Njaga Kesarasan Mripat     Artikel Bahasa Jawa,Mripat iku perangan awak sing penting baget,ngangge mripat kita sagrd mirsani saeinipun alam ingkang sampun diciptakake dening gusti ALLAH SWT.mula supados mripat tetep sehat,kita kedah njagi lan ngrumat  mripat.kegiatan ingkang saged ndadikake mripat kenging penyakit kayata miopi,presbiopi,,lan sapiturute inggih menika maos buku wonten panggonan sing kirang cahaya,dolanan hp,mirsani tv saking jarak sing cedhak,amergi yuswa,keturunan,lan sapiturute.

      Cara ingkang saged dilaksanakake inggih menika kaping setunggal kita saged dhahar woh-wohan lan janganan inkang katha,kayata wortel sing nduweni kandungan vitamin A. menawi kita mboten kersa dhahar wortel langsung,kita saged ngolah wortel dados unjukan.bahan pangan liyane kang sae kagem kasarasan mripat yaiku tomat,tigan,coklat cemeng,lan bayem.kaping kalih kita kedah matesi dolanan hp,laptop,lansejenise amergi hp,laptop,lan sajenise,amergi piranti punika nduweni bebaya yaiku sinar radiasi sing saged nggawe mripat kenging miopi (minus) kaping tiga kita saged mingunakake piranti hp,laptop,komputer lan sapiturute.kaping sekawan kita kedah ngindari maos wonten panggonan sing kirang cahaya.kaping gangsal kita saged migunakakek kacamripat cemeng kangge ngelindungi sinar ultraviolet.kaping enem menawi kita ngagem lensa kontak,kita kedah njaga keresikane supados mripat mboten kengig iritasi.kita mboten pareng migunakake lensa kontak kedangon amergi saged ngawe rusak mripat.kaping pitu,ngurangi penggunakan usad tetes mripat amergi menawi kekathahen mboten sae kanggo kesehatan mripat.kaping wolu kita saged nggunakake timun ingkang sampun diiris kangge kompres mripat,timun meniko saged ngurangi meripat sing kesel amerga timun nduweni suhu sing adhem.kaping sanga kuta saged ngelatih mripat kaliyan mirsani panggonan panggonan sing asri lan adhem kayta sawah,gunung laut,cara menika bisa nggawe meripat luwih sehat.kaping sedasa kita kedah priksa wonten dokter menawi wonten keluhan lan manut saranipun dokter.kaping sewelase kagem perokok,kendelaken kebiasaan ngeses miwit saking sakmenika.amergi saged ngalami sawilangan sesakit mripat,kados katrak ugi karisakan saraf optik.
 
     Meripat kedah dipunjagi kesasasanipun sapajang wanci.sakmenika cara njaga kesarasan mripat.Eling luwih becik nyegah lan njagi timbang nambani.Mugi mugi Artikel bahasa Jawa bab cara njagi kesarasan meripat menika wonten ginane

Penulis :Andinda Noor Widowati